Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Kaya Depo

Kaya Depo

Kaya Depo


Bugün; 3000 - 5000 yıllık geçmişe sahip birçok yeraltı şehri, kilise, Bezirhane, konut ve şarap mahzeni turizme açık yer altı yapılarıdır. Jeolojisi, tarihi ve doğal özellikleri bakımından; UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve Dünya Jeolojik Mirası olan Kapadokya bir cazibe merkezidir. Sanayinin gelişmediği bölgede genellikle turizm ve tarımsal faaliyetler ön plandadır.

Tarımsal faaliyet ve ürünlere bağlı olarak; kaya yapılar, yüzyıllardır küçükten büyüğe depolama olarak kullanılmış ve günümüzde ciddi bir ticari sektör haline gelmiştir. Bölgeye özgü kaya yapılarında yapılabilir; Kimi zaman tarım, kimi zaman turistik ve ticari amaçlı olan bu yapılar, geçmişten günümüze bölgede varlığını sürdürmüştür.

Zamanla bu yapılar gelişen teknolojiye paralel olarak fiziksel ve teknik gelişmeler göstermiştir. Ulaşılan noktada Turistik Kaya Oyma Tesisleri, Tarımsal Amaçlı Kaya Oyma Tesisleri, Hayvancılık ve modern yer altı tesislerinin inşa edildiği Ticari tesisler bulunmaktadır. Bir forma dönüştü. Önceki dönemlerde elle açılan 1,00 - 600,00 m'lik küçük ölçekli kaya oymaları, teknolojik gelişmeler sayesinde araçların makinalar yardımı ile seyahat edebileceği büyük yapılar haline gelmiştir.

Bu sayfayı paylaş :