Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Soğuk Hava Depo

Soğuk Hava Depo

Soğuk Hava Depo


Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da volkanik sahada dayanıksız malzemelerin oyulması veya kazılmasıyla sıradan depolar oluşturulur. Bölgede bu amaçla oluşturulmuş soğuk hava deposu olarak kullanılan yaklaşık 2000 volkanik tüf deposu bulunmaktadır. Bazı ticari şirketler bu kaya mağaralarında altmış bin ton patates depolayabilir.

Bu doğal depolar için herhangi bir soğutma cihazı kullanılmamakta, sadece bu malzemenin sağladığı doğal soğutma olanaklarından yararlanılmaktadır. Bu depolarda depolanan ürünler ağırlıklı olarak turunçgiller, patates, elma ve soğandır.

Tarımsal ürünlerin depolanması için kullanılan zemin altında mahzen, samanlık, doğal ve suni mağara şeklindeki bu depolarda kış aylarında depo kapatılır ve ürün dondan korunur. Bağıl nem, toprak nemi kullanılarak veya su serpilerek yüksek tutulur, konveksiyon ile havalandırma sınırlı kalır.

Basit depolarda sistem; Dış ortamdaki soğuk havanın doğal veya cebri konveksiyon ile depoya alınmasıyla ürünün soğutulması esasına dayanır. Basit depolar iyi bir ısı ve nem yalıtımı gerektirir. Bu tür bir deponun yapımı ve işletilmesi kolay ve ucuzdur. Özellikle gündüz ve gece sıcaklık farklılıklarının fazla olduğu karasal iklim bölgelerinde başarıyla kullanılmaktadır. Yer altında kalan yüzeylerde ısı yalıtımı yapılamaz.

Bu sayfayı paylaş :