Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Taşkınlar Depo İnşaat

Taşkınlar Depo İnşaat

Taşkınlar Depo İnşaat


Kapadokya bölgesi başta olmak üzere tüf ağırlıklı alanlarda tarımsal ürünlerin depolanmasında büyük üstünlük sağlayan yer altı doğal soğuk hava depoları özellikle Kavak ve Ortahisar ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Bugün; Bu katmanlar, patates ve narenciye ürünlerinin uzun süre saklanabileceği depolara dönüştürülmüştür.

Tüfitler, çoğunlukla tortul ortamda kül olan asidik materyalin, volkanik menfezden yüzeye çıkan 500-600 C sıcaklıkta çökelmesiyle oluşan kayaçlardır. Tüfler, volkanik külün katmanlar halinde birikmesiyle oluşan kayalardır. Volkanik küllerin sağlamlaşmasıyla oluşur. Özellikle volkaniklerle ilgili riyolit - dasit tipi tüfit kayaçları dikkat çekmektedir. Serbestçe kuvars mineralleri içerebilirler.

Tüfler, tortul kayaçlar gibi tabakalaşma gösterebilir. Nevşehir-Ürgüp civarında bölgede Neojen havzasında biriken ve kümelenen piroklastiklerin oluşturduğu tüf ve ignimbritler, çoğunlukla batıdaki Erciyes volkanlarından, üst Miyosen-Pliyosen şiddetli patlamalarından gelmektedir.

Geniş alanlarda yaygındır. Kalınlıkları yüzlerce metreyi bulan bu birimlerde kiliseler, mağaralar, evler ve yeraltı şehirleri eski insanlar tarafından inşa edilmiştir. Ihlara vadisi, Göreme, Uçhisar vb. Bu yapılar lokasyonlarda çok ilginç görünüyor. Ayrıca bölgede volkaniklerin sonradan erozyona uğraması ile oluşan peri bacaları doğada çok nadir görülen oluşumlardır.

Bu sayfayı paylaş :