Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Taşkınlar Doğal Depo

Taşkınlar Doğal Depo

Taşkınlar Doğal Depo


Ülkemizde örnekleri görülmeyen bu ticari - tarımsal yapılar bölgemizden örnek alınmış ve birçok farklı ilde Kütahya, Manisa, Konya, Afyon, Eskişehir vb. Çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bölgemizde yer altı depolama yapılarının açılma koşulları, şartnameleri ve yasal - yanı sıra Türkiye'deki planlama esaslarına da örnek ve yön verecek bir konum oluşturacaktır.

Depo Fizibilitesinin Genel Esasları Depoların teknik olarak açılabilmesi için; Bu ignimbritik tüf birimlerinin varlığı incelendiğinde kayacın jeolojik - jeofiziksel - mekanik özellikleri ve oluşum geometrisi ön plana çıkmaktadır. Yapılacak zemin araştırmalarında belirtilen mesleki disiplinler; kayanın varlığı, fiziksel ve mekanik özellikleri, süreksizlik durumu - konum, ivme, deprem durumu - ilişki, sismik rezervasyon vb. Konular hakkında ayrıntılı "Kaya Kalitesi Etüt Raporları" oluşturarak, oyulan kayanın uygunluğu Bölgedeki depo yapılarına karar verilmelidir.

Yer bilimi açısından fizibilitesi uygun görülen alanlarda; İmar planına esas teşkil edecek kurumun uygun görüşleri, Halihazır Harita, İmar Planı ve Toprak Koruma Projesi temelini oluşturan Jeolojik - Jeoteknik etüt raporları hazırlanarak planlama aşamasına geçilebilir.

Bu sayfayı paylaş :