Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Taşkınlar Tünel Makinası

Taşkınlar Tünel Makinası

Taşkınlar Tünel Makinası


Nevşehir bölgesinin en önemli jeolojik unsuru, dünyaca ünlü turizm faaliyetleri için önemli olan yüzey şekillerinin oluşma imkanına sahip olduğu Neojen-Kuvaterner Ürgüp formasyonundaki volkanik topraklardır. Üst Miyosen-Kuvaterner döneminde, kül akıntısı ignimbiritlerini içeren volkanik malzemeler şiddetli volkanizmanın etkisi altında bölgede yayılmıştır.

Yumuşak karakterli tüf yapısı, 7. yüzyıldan beri yerleşime sahne olan bölgede insanlar tarafından oyularak saklanmak, korunmak ve barınmak için bir yerleşim yerine dönüştürülmüştür. Depolar, piroklastik akış birikintileri olarak geniş alanları kaplayan alanlardadır. 50-300 m derinliğe sahip tüf, tüfit, volkanik kül tabakaları ve yüksek nem içeren higroskopik yumuşak yapısı, havaya maruz kaldıklarında kolayca şekil alıp sertleşerek binlerce yıl önce yeraltının çökmeden hayatta kalmasını mümkün kılar.

Şehirler. Volkanik tabakalar, 10 milyon yıl önce Miyosen döneminde aktif hale gelen Erciyes ile Hasan dağları arasında 180 km'lik bir alanı kaplamış ve milyon yıl önce Pilosen dönemine kadar volkanik hareketler devam etmiştir. Bu alandaki en derin tüf tabakaları Kayseri, Niğde ve Aksaray arasındaki Nevşehir bölgesine yayılmıştır.

Yoğun titreşimlere neden olan iş makineleri, alan içinde ve yakınında kontrolsüz çalıştırılmamalıdır. Yeraltı yapılarının açılması sırasında; Doğal döşeme ve doğal taşıyıcı sistemlerde çatlak-kesme çatlakları veya diğer yapısal problemler olması durumunda, sorumlu Jeofizik ve Jeoloji mühendisi tarafından teşhis yapılmalı ve elde edilen veriler çerçevesinde sorumlu İnşaat Mühendisi tarafından derhal önlem alınmalıdır.

Yağış - erozyon, güneş etkisi ve sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan bozulma ve süreksizlikleri önlemek için yüzeye bakan her kısmın su yalıtımı; drenaj, membran, vernikleme vb. Bir teknikle sağlanması en önemli önlemlerden biridir. Söz konusu kaya birimine kök salacak bitkilerin ekilmesi de kırık çatlak sistemlerinin oluşmasının bir nedenidir.

Bu nedenle birimin bulunduğu herhangi bir kademede köklenecek bitkiler dikilmemeli, mevcut köklü bitkiler kesilmeli ve bu konuda uzman Ziraat Mühendislerinin görüşü alınmalıdır. Yer bilimi araştırmaları sonucunda kaya kütlesinin taşınmasına zarar vermemek kaydıyla E: 0.05 ve Hmax 6.50 m. Binalar ve tesisler, maksimumu aşmamak kaydıyla idari binalar, gözetleme kutuları vb. Yerlerde yapılabilir.

Bu sayfayı paylaş :