Taşkınlar Doğal Depo - Hafriyat - Tünel İnşaatı

Yeraltı Depo

Yeraltı Depo

Yeraltı Depo


Bölgede aşırı nem içeren kayalar hava ile temas ettiğinde nemini kaybeder ve sertleşir. Tüf kayası vücudundaki nemi serbest bırakırken buharlaşma meydana gelir ve ortam sıcaklığını absorbe ederek mevcut ortamı belirli bir sıcaklıkta tutar. Uygun sıcaklık ve nem, depoya yerleştirilen ürünler için uygun bir ortam yaratır. Depolarda depolanan ürün ve malzemelerin koruma süresi sekiz aydır.

Bu depolar geçmişte peynir, sebze ve meyveleri korumak için kullanılıyordu. İlde tohumluk patates üretiminin artması, turunçgillerin pazarlanmadan önce depolanması ihtiyacı ve depolanan ürünlerin uzun süre bozulmadan depolanması bu depolara olan talebi artırmaktadır. Şubat ayı sonunda depolara gelen turunçgiller eylül ayı sonuna kadar burada bekletiliyor.

Buradan Avrupa'ya "Bed Lemon" olarak ihraç edilmektedir. Eylül ayından sonra patates, elma ve peynir eklenir. Bu amaçla Nevşehir'de inşa edilmiş 2 binin üzerinde depo bulunmaktadır. Bazı özel şirketlere ait depolar, bir kamyonun kolayca dönebileceği genişlikte inşa edilmiştir. Bazı soğuk hava depoları boyutları bakımından dünyanın en büyük soğuk hava depoları arasındadır.

Bu sayfayı paylaş :